top of page
meisje met aandachtige blik.jpg
Of, 80% van wat
je waarneemt, begrijpt
en onthoudt, hangt af
van de doeltreffendheid
van je visuele orgaan.
Functionele optometrie
Duimvolgen_edited.png

FUNCTIONELE OPTOMETRIE, IN EEN NOTENDOP

Volgens functionele optometrie is zien iets dat je leert, net zoals je hebt leren lopen of een draad in een naald hebt leren steken. Het zien vloeit voort uit een geheel van vaardigheden die je je eigen maakt tijdens je ontwikkelingsjaren en hopelijk verder uitbouwt je hele leven lang.

Tijdens die jaren kunnen er zich echter moeilijkheden voordoen die het proces gaan beïnvloeden. Later kunnen ook omstandigheden op je werk of in je omgeving je zien onder druk zetten en daarin veranderingen teweegbrengen.
Zo kunnen visuele problemen ontstaan. 

Als functionele optometriste evalueer ik eerst nauwgezet je manier van zien en bekijk ik met hoeveel spanning jij je ogen gebruikt. Vervolgens leer ik je bewust worden van je vaardigheden en zoek ik samen met jou naar oplossingen om ze te verbeteren.

leren&zien

Ruim 80% van het leren gebeurt visueel. Lezen, rekenen, kopiëren, spelling, … Computers eisen daarbij meer van de ogen dan werk op papier. Kinderen bij wie de visuele vaardigheden niet volledig tot ontplooiing konden komen, lopen dan ook meer risico om leermoeilijkheden te ontwikkelen. Sommigen geraken er wel door op school maar moeten er hard voor werken. Anderen veranderen hun ogen om goed te kunnen blijven presteren op korte afstand. Zij worden vaak goede lezers, maar geven daarvoor hun vertezicht op en vertrouwen meestal de rest van hun leven op een bril, contactlenzen, of laten hun ogen laseren. En nog anderen verzetten zich tegen het intensieve nabij-werk op school. Zij vinden daarvoor compensatie bij het luisteren in plaats van lezen, of zij hangen de clown uit om de aandacht af te leiden van hun spanningsveld of ze geven op en verliezen hun zelfvertrouwen. Gelukkig vertonen deze kinderen al symptomen lang voor dat de problemen ernstig worden.

visuele_integratie.jpg
Visueel_onderzoek.jpg

HET VERSCHIL TUSSEN ZICHT EN ZIEN

Of je goed kan zien, wordt vaak geëvalueerd door één meting, het lezen van kleine letters op een letterkaart tegen een muur aan de andere kant van de kamer. Als je ze niet allemaal goed kan lezen, wordt dat doorgaans gecompenseerd met een brilglas of een contactlens. Hier houdt men enkel rekening met het zicht. 

Het zien is de vaardigheid om te onderzoeken, te vergelijken, te herkennen en te begrijpen wat is gezien. Dat is gebaseerd op ervaring. Als functionele optometriste houd ik in mijn onderzoek rekening met beide: het zicht én het zien.

 • Af en toe troebel of dubbel-zien

 • Hoofdpijn geassocieerd met nabijwerk

 • Dansende woordjes op het blad

 • Vaak in de ogen wrijven

 • Lijnen overslaan of herlezen zonder dit op te merken

 • Vaak korte woordjes overslaan bij het lezen

 • Kleine verschillen verwarren

 • Branderige, pikkende of tranende ogen

 • Vaak staren.

 • Een zeer verwrongen houding vertonen bij het schrijven

 • Een vinger of een latje gebruiken bij het lezen
  (na het 3e leerjaar).

aperture ruler
 • Het hoofd heel schuin houden bij het lezen
  of één oog afdekken

 • Het hoofd opvallend meebewegen bij het lezen

 • Problemen om getallen in kolommen te zetten

 • Het hoofd zeer dicht buigen bij het blad

 • Vaak fouten maken bij het kopiëren van bord of schrift

 • Dichter bij het bord willen komen om beter te zien

 • De oogleden toespitsen om beter te zien

 • Alle zien of werk op korte afstand trachten te vermijden

 • De ogen niet gebruiken om de hand te 'sturen'

 • Vaak boven of onder de lijnen schrijven

 • Een heel onregelmatig geschrift

 • Onhandig zijn in sport en spel

 • Niet goed afstanden kunnen inschatten

 • Vaak tegen dingen aanlopen of dingen omverstoten

 • Aandacht- of concentratiestoornissen

 • Taken niet kunnen afwerken binnen de tijd

 • Verrast zijn door dingen of mensen
  die plots in je gezichtsveld verschijnen

 • Je moeilijk kunnen voorstellen wat je leest
  of wat gezegd wordt

regenbooghand_.jpeg
‘Ogen zeggen mensen niet wat ze zien,
mensen zeggen ogen
waar ze naar
moeten kijken.’

Larry McDonald, Doctor in Optometrie

Moeilijkheden

DE VISUELE OPVOEDING

Tijdens de visuele opvoeding worden technieken ingezet om bepaalde visuele vaardigheden beter te ontplooien, zoals oogbewegingscontrole, scherpstellingssoepelheid, samenwerking van beide ogen, centraal-periferisch zien, oog-handcoordinatie, visuele perceptie en het voorstellingsvermogen.

Het gaat niet om training zoals het vroeger werd omschreven. Het gaat om het bewustzijn waarmee je je ogen gebruikt. Mentale ontspanning is fundamenteel voor een goed gebruik van het visuele orgaan.

Hoe gemakkelijk kan je je ogen langs de leeslijnen bewegen, hoe snel en precies kan je de volgende lijn 'oppakken', verticale kolommen efficiënt afscannen, kijken van schrift naar bord en omgekeerd, bij het sporten een voorwerp met zekerheid volgen, een auto besturen, enz. ?

oogbeweging
OOGBEWEGINGEN
samenwerking tussen de ogen_edited.png
SAMENWERKING TUSSEN DE OGEN

Hoe goed kan je de informatie van elk oog samensmelten tot één beeld? Dit is een heel complexe taak voor onze hersenen omdat we constant in beweging zijn en steeds uit verschillende ooghoeken naar de dingen om ons heen kijken. De vaardigheid om met precisie afstanden in te schatten en over een gevoel van zekerheid te beschikken als we ons verplaatsen, hangt ook af van deze kunst.

Scherpstellingsvaardigheid zorgt voor een onmiddellijke scherpstelling bij elke fixatie op elke afstand, zoals van schrift naar bord naar leerkracht,van dashboard naar de weg, enz. Het beinvloedt ook de kwaliteit van de visuele aandacht.

Ruimtelijke waarneming.JPG
SCHERPSTELLINGSVAARDIGHEID
OOG-HANDCOÖRDINATIE

Hoe goed kunnen je ogen je handen 'sturen'? Oog-handcoördinatie vraagt om een grof visueel onderscheidingsvermogen, een ruimtelijke gewaarwording, een visualisatie en een motorische programmering. Bijv. een bal vangen en gooien, kopiëren, een draad in een naald steken, ...

Niet alleen hebben we efficiënte visuele vaardigheden nodig om informatie op te nemen, we moeten die ook efficiënt kunnen verwerken. Daar gaat visuele perceptie over: het herkennen van vorm/richting/volgorde/de figuur op de achtergrond, het zien van het geheel, van ruimtelijke relaties, het zien in gedachten en het voorgestelde kunnen omkeren. Vereiste vaardigheden voor het leren van een geschreven taal.

DSC04103.JPG
VISUELE PERCEPTIE
DSC04214.JPG
VISUELE INTEGRATIE

Wat je hoort, voelt of doet, komt dat overeen met wat je ziet? Kan je de informatie tussen je visueel orgaan en je andere zintuigen exact doorgeven?
Zoals bijvoorbeeld het reproduceren van een figuur, het nabootsen van een danspas, het schrijven van een dictee, ...

Centraal-periferisch zien.JPG
CENTRAAL-PERIFERISCH ZIEN

Hoeveel visuele informatie kan je opnemen en verwerken in één keer? Met een visuele opvoeding leer je je bewust worden van je hele gezichtsveld terwijl je andere vaardigheden leert uitbouwen zoals je oogbewegingen, het scherpstellen, je oog-handactiviteiten, de samenwerking van je ogen.

visuel_opvoeding

NATHALIE WEYTJENS, TOT UW DIENST

De waarde van goed zicht, goed zien en functionele schoonheid waren van belang in de omgeving waarin ik opgroeide. Mijn vader was opticien en was uitmuntend in zijn vak. Hij werkte ontzettend hard, altijd tot uw dienst, bracht zes winkels groot en werd gekend voor zijn methode om op een gezonde manier met dag- en nachtlenzen om te gaan.

Hij inspireerde mij om voor visuele training te gaan en in 1985 studeerde ik af als opticienne-optometriste aan het IORT te Brussel. Op het einde van mijn studies ontmoette ik Guy Naegels, functioneel optometrist in Antwerpen. In België stond functionele optometrie nog in haar kinderschoenen en hij was toen een echte pionier voor ons land. Van hem kreeg ik mijn eerste lessen in ontwikkelings-optometrie, toen nog zo genoemd.
Een specialisatiejaar bood mij de kans om een tijdje te studeren en stage te volgen in de Verenigde Staten, waar een nieuwe wereld voor mij openging die ik nooit meer wilde loslaten.
Ik bezocht er SUNY in New York de hele zomer van 1986.
Vervolgens liep ik stage in verschillende praktijken waaronder die van J. Baxter Swartwout in Upstate New York, Robert B. Sanet in San Diego, Beth E. Ballinger in Newport Beach, Claude A. Valenti in La Jolla, en Beth Dubruyne, toen nog in Los Angeles.
Zij onderrichtten mij in het beste van optometrie en visuele training.

Hun passie en toewijding in wat zij deden, raakte mij diep en maakten mijn keuze voor optometrie en visuele training definitief.

In 1987 startte ik mijn praktijk. Mijn interesse ging toen al naar kinderen met leermoeilijkheden. In mijn onderzoek baseer ik me vooral op de werken van twee pioniers in optometrie, A.M. Skeffington en G.N. Getman. Zij beschrijven voor mij het best hoe wij leren zien en hoe ons zien gelinkt is aan ons gedrag.

Ik bestudeerde ook de werken van dr. William H. Bates, een Amerikaanse oogarts (1860-1931). In plaats van een bril voor te schrijven leerde hij aan zijn patiënten goede visuele gewoontes waardoor ze het dragen van een bril konden vermijden. Op basis van zijn onderzoeken en ervaringen was hij er rotsvast van overtuigd dat oogafwijkingen ontstonden door de aanhoudende druk van mentale stress op het oog. De laatste 10 jaar ben ik zijn technieken gaan toepassen op mijzelf en beetje bij beetje meer en meer bij de kinderen, adolescenten en volwassenen die mijn praktijk bezoeken. Het respect voor een goede werking van het oog begint bij de mentale ontspanning waarmee we kijken. Dat leer ik je graag.

Verder ben ik ook onderricht in de Bal-A-Vis-X door Bill Hubert en Jane Oliver (voor meer informatie bezoek je best de sites van bavx.be of bal-a-vis-x.com). En onlangs behaalde ik het getuigschrift als AD(H)D coach bij Laudius.

OverNathalie

WELKOM IN MIJN PRAKTIJK

U vindt mijn praktijk op Statiestraat 29, 1570 Tollembeek (Galmaarden).
Het kaartje toont u de weg,op het weekplan ziet u de afspraakuren, in de grijze vlakken.
De vlakken met stippellijn tonen wanneer u kunt bellen om een afspraak te maken.

Het telefoonnummer is 0474 25 95 19.
Ik kijk er naar uit u aan de lijn te hebben.

weekrooster_NL
bottom of page